Polityka prywatności

Administratorem Waszych danych osobowych jest AT Germanika Anna Trojnar z siedzibą w Rzeszowie.

W przypadku wykonywanych przez administratora usług fotograficznych podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu pocztowego jest dobrowolne, ale niezbędne do Waszej identyfikacji przy odbiorze wykonanego zlecenia w celu zapobieżenia przekazania zdjęć osobie nieuprawnionej. W przypadku wystawienie imiennej faktury/rachunku za wykonaną usługę dane te zostaną wykorzystane do jej sporządzenia i będą przetwarzane również w ramach czynności księgowych. W innym przypadku zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Waszych, jak też osób trzecich (wizerunek) jest niezbędne do wykonania umowy. Będą one (w postaci plików) przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru zlecenia na okoliczność ewentualnych reklamacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych zdjęć mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego fotografa i budowania portfolio. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkowe (przepisy podatkowe nakładają na Was taki obowiązek). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (obecnie 5 lat). Będą one przetwarzane w ramach czynności księgowych.

Macie prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Was danych,
  • dostarczenia Wam kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz
  • sprzeciw, o którym mowa niżej.

Macie prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.